Personal

  • Inköp                          Jerker Strålin              0321 – 26 261
  • Försäljning               Torbjörn Strålin          0321 – 26 262
  • Administration       Ewa-Leena Wernald   0321 – 26 263