Välkommen till Liareds Trävaror

Liareds trävaror AB är ett privatägt sågverk i andra generationen. Vi Tillverkar och försäljer sågade trävaror av högt kvalitet. Samt föräljning av bio produkter, såsom flis, sågspån och bark.

Produktion

Liareds Trävaror AB har en sågverksutrustning som består av Söderhamn-Eriksson Reducerbandsåg med Milltech styrningssystem. Allt virke torkas i luftväxlingstorkar. Värmen kommer från egen fastbränslepanna, som eldas med egna biprodukter.

Personal

Torbjörn Strålin

Försäljning

Tel:   0321 – 26 262

E-post: torbjorn@liaredstra.com

Annica Leander

Ekonomi

Tel:

E-post: annica@liaredstra.com

Jerker Strålin

Inköp

Tel: 0321 – 26 261

E-post: jerker@liaredstra.com

© Copyright - Liaredsträ - Hemsida: Bogedata