Välkommen till Liareds Trävaror

Liareds trävaror AB är ett privatägt sågverk i andra generationen. Vi Tillverkar och försäljer sågade trävaror av högt kvalitet. Samt föräljning av bio produkter, såsom flis, sågspån och bark.

Produktion

Liareds Trävaror AB har en sågverksutrustning som består av Söderhamn-Eriksson Reducerbandsåg med Milltech styrningssystem. Allt virke torkas i luftväxlingstorkar. Värmen kommer från egen fastbränslepanna, som eldas med egna biprodukter.

Personal

Jerker Strålin

Inköp

Tel: 0321 – 26 261

E-post: jerker@liaredstra.com

Torbjörn Strålin

Försäljning

Tel:   0321 – 26 262

E-post: torbjorn@liaredstra.com

Annica Engdahl

Ekonomi

Tel: 0321 – 262 63

E-post: annica@liaredstra.com

Torbjörn Knipbo

Inköp

Tel: 0733 – 24 89 90

E-post: torbjorn.knipbo@liaredstra.com

Certifikat

20240122_074124

© Copyright - Liaredsträ - Hemsida: Bogedata