• Slide1

 • Slide2

 • Slide3

 • Naturbild timmervälta

 • Naturbild Bäck

 • Liareds Trävaror AB är ett privatägt sågverk i andra generationen. Vi tillverkar och försäljer sågade trävaror av hög kvalitet. Samt försäljning av biprodukter, såsom flis, sågspån och bark.

    

  Kontakta oss

  Telefon 0321-430 22
  info@liaredstra.com

Liareds Trävaror AB

flygbildLiareds Trävaror AB är ett privatägt sågverk i andra generationen. Vi tillverkar och försäljer sågade trävaror av hög kvalitet. Samt försäljning av biprodukter, såsom flis, sågspån och bark.

Liareds Trävaror AB producerar ca 35.000 m3 sågad trävara per år. För detta krävs ca 75.000 m3sk råvara. Därav är ca 20 % tall och 80 % gran. Detta timmer mäts och kvalitetsbedöms av opartisk mätare från VMF. Resultatet av mätningen ligger till grund för ersättningen till virkesleverantören.

Liareds Trävaror AB levererar mest sitt virke via återförsäljare och agenter. Exportförsäljningen står för 50 % av företagets totala produktion. De största exportländerna är England, Nordirland, Skottland, Egypten och Saudiarabien.

Liareds Trävaror AB har just nu 14 anställda. Med entreprenörer och transporter till och från företaget sysselsätts ca 30 personer.

Liareds Trävaror AB omsätter ca 70 miljoner om året.